Železná studnička

slider1 slider2 slider3
Projekt - oživenie Železnej studničky - Labutia tančiareň
Minulosť landing

Už od druhej polovice 18. storočia bola obľúbeným výletným miestom obyvateľov Bratislavy oblasť Železnej studničky.

Do oblasti Železnej studničky lákala ľudí okrem prírody mestských lesov aj možnosť občerstviť sa v rade funkčných mlynov, ktoré boli v tejto oblasti postavené v pravidelných intervaloch a ktoré poskytovali návštevníkom možnosť občerstviť sa na dlhých peších pochodoch. S návštevou prírody bola spojená aj viera v liečivý účinok vody, ktorú poskytovala príroda vo forme vyvierajúcich prameňov. V polovici 19-storočia u obyvateľov Bratislavy získal veľkú popularitu najmä známy pomerne výdatný prameň práve svojim zložením – vysokým obsahom železa. Preto sa zaužíval názov „Eisenbrundel“ alebo „Vaskútacska“ – Železná studnička. Obyvatelia Bratislavy využívali liečivé účinky Železnej studničky od 20-tych rokov 19.storočia približne 100 rokov.

minulost 1 minulost 2

V dnešných časoch už len málo obyvateľov pozná históriu názvu a históriu slávy Železnej studničky, nezachoval sa ani kúpeľný dom, ani klasistický prístrešok podobný kaplnke nad prameňom, fontánka poskytujúca pitnú vodu nefunguje. Napriek tomu, vzťah bratislavskej verejnosti, mladých rodín, športovcov, bežných obyvateľov Bratislavy k oblasti nazývajúcej sa Železná studnička ostal silný. Bežci, turisti, bežkári, trampi, rodiny s deťmi tu nájdu romantické chodníky v údoliach a vŕškoch, chodci sa môžu prechádzať po chodníkoch popri jazerách, potokoch. Vzhľadom na vzdialenosť od centra mesta, na dostupnosť mestských trolejbusov, ktoré premávajú po Vojenskú nemocnicu a autobusov, ktoré premávajú po Patrónku , rovnako prepojenosť s cykloturistickými trasami a turistickými trasami je oblasť vyhľadávaná na krátkodobé pravidelné alebo rekreačné víkendové pobyty a turistické prechádzky.

minulost kruh


Cieľom a zámerom predkladateľa pri revitalizácii pozemkov a oblasti Železnej studničky – Rotundy je okrem poskytnutia služieb zážitkovej gastronómie aj priblíženie histórie a vývoja Železnej studničky formou stálej výstavy a expozície pôvodných fotografií s vysvetlivkami a priblížením histórie mlynov, kúpeľného domu, prameňov a iných historických zachovalých i zabudnutých prvkov našej generácii Bratislavčanov. Cieľom je pritiahnuť do tejto oblasti mladé rodiny s deťmi, mladých ľudí i seniorov za účelom rekreácie a pobytu v prostredí mestských lesov a možnosťou aktívneho alebo pasívneho oddychu v nádhernom prostredí prírody a areálu, ktorý svojim citlivým architektonickým stvárnením a použitím dobových materiálov priblíži atmosféru, ktorá vládla v časti Železná Studnička – Rotunda v časoch najväčšej slávy.


minulost 3 minulost 4


footer bg