Železná studnička

slider1 slider2 slider3
Projekt - oživenie Železnej studničky - Labutia tančiareň
welcome_slogan

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo v júli 2014 obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ v území Hornej Mlynskej doliny a to bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe opakovanej súťaže sa v októbri 2014 úspešným nájomcom, s ktorým bola uzatvorená 25 ročná zmluva o nájme stala spoločnosť Orava – stav spol.  s.r.o

Spoločnosť Orava – stav je prevádzkovateľom gastronomických prevádzok v Bratislave a obľúbeného rekreačného areálu Biofarma Príroda pri Stupave. Naša spoločnosť sa zúčastnila s projektom Mestskej horárne prvej verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov Partizánskej lúky, ktorú vyhlasovali Mestské lesy v roku 2006. V súťaži neuspela, úspešný bol projekt iného kandidáta, ktorý sa však nikdy nezrealizoval.

S ohľadom na mimoriadne veľký záujem laickej a odbornej verejnosti o ďalší vývoj na Železnej studničke sa dňa 13. decembra 2014 sa z našej strany uskutočnila verejná prezentácia s občianskou verejnosťou, kde boli predstavené návrhy s priebehom obnovy bratislavskej Železnej studničky. Na prezentácii sme predstavili podmienky súťaže, nami predložený projekt a predstavu a najmä predpokladaný priebeh rekonštrukčných prác.

welcome_vizual
footer bg